Ana Yemekler

ALİNAZİK KIYMALI

ALİNAZİK KIYMALI

ALİ NAZİK KUŞBAŞILI

ALİ NAZİK KUŞBAŞILI

BEYTİ SARMA

BEYTİ SARMA

KİREMİTTE DOMATES TAVA

KİREMİTTE DOMATES TAVA

KİREMİTTE KARA KAVURMA

KİREMİTTE KARA KAVURMA

KİREMİTTE KAŞARLI SİMİT KEBABI

KİREMİTTE KAŞARLI SİMİT KEBABI

KREMİTTE ELİ BÖRGÜNDE

KREMİTTE ELİ BÖRGÜNDE

KİREMİTTE ALTI EZMELİ KIYMA KEBABI

KİREMİTTE ALTI EZMELİ KIYMA KEBABI

KREMİTTE ALTI EZMELİ KUŞBAŞI

KREMİTTE ALTI EZMELİ KUŞBAŞI

PATLICAN KEBABI

PATLICAN KEBABI

KUZU CİĞER ŞİŞ KEBAP

KUZU CİĞER ŞİŞ KEBAP

ANTEP FISTIKLI KIYMA KEBABI

ANTEP FISTIKLI KIYMA KEBABI

KIYMA KEBABI

KIYMA KEBABI

SİMİT KEBABI

SİMİT KEBABI

YOĞURTLU EKMEK KEBABI

YOĞURTLU EKMEK KEBABI

ANTEP TERBİYELİ KUŞBAŞI

ANTEP TERBİYELİ KUŞBAŞI

KARIŞIK KEBAP TEPSİSİ (4 KİŞİLİK)

KARIŞIK KEBAP TEPSİSİ (4 KİŞİLİK)

PİRZOLA

PİRZOLA

KABURGA

KABURGA

KÜŞLEME

KÜŞLEME

LOKUM

LOKUM

TAVUK ŞİŞ

TAVUK ŞİŞ

TAVUK KANAT

TAVUK KANAT